Nyheter

Tangvall Arena i Sögne – Norge med Swedeck systemet.

Vi är glada och stolta över att presentera vårt nästa projekt med SWEDECK systemet i Norge som är Tangvall Arena i Sögne.

Projektet ska stå klart till 2021/22. Förutom materielleverans av SWEDECK-systemet på en totalyta av 12 000 kvadratmeter, står Spanform även för det konstruktions- och ritningsunderlag som erfordras för ett komplett bjälklag. Entreprenör är Mur i Sör AS.