Montering

Montaget är okomplicerat och komponenterna är enkla att hantera. De utlagda formplåtarna är en trygg arbetsplattform inför det vidare montaget.

Antalet mantimmar för hela formcykeln d.v.s. Resning av formunderbyggnad, nedmontering av bockryggar och stämp uppgår till 0,2-0,3 mantimmar per m².

Montaget startar med uppsättning av stämp och bockryggar (stämptorn vid högre höjder) för ribbjälklaget liksom formar för de enheter, t.ex. primärbalkar, som skall bära upp bjälklaget.

Steg 1

Armeringsbalkarna placeras ut och fästs på förutbestämt ribbavstånd.

Steg 2

Formplåtarna monteras i spåren på armerings- balkarnas bottenplåt. Formplåtarna läggs omlott. Skarven ger god täthet mot läckage.

Steg 3

Gavelplåtarna monteras på formplåten i respektive ände på bjälklaget.

Steg 4

Armeringsnäten placeras ut så att de vilar på armeringsbalkarnas överkant. Näten hamnar då i tryckplattans centrum. Vid kontinuerliga bjälklag kompletteras med ök-armering över stöd. Nu är det klart för gjutning.

Snäva tidsramar? Känn dig trygg!

Är tidsmarginalerna snäva är det värdefullt att få så mycket tid som möjligt för planering och konstruktion. Arbetar Du med Swedeck formsystem kan du påbörja bygget utan att hela projekteringen är klar. Lägg till detta vår kompletta konstruktionsservice så kan du känna dig riktigt trygg.