Parkeringshus Vest AS

Belägen: Bergrum i Arendal, Norge Verksamhet: Parkering Bjälklagstyp: Ribbjälklag typ Swedeck Spännvidd: 16,0 meter