Projekt

Här har vi samlat lite av de projekt vi utfört samt projekt som är under produktion.

Parkeringshus Vest AS

Belägen: Bergrum i Arendal, Norge
Verksamhet: Parkering
Bjälklagstyp: Ribbjälklag typ Swedeck
Spännvidd: 16,0 meter