Nyheter

Ny verkstad för OMNIBUSS – Östersund

Förutom materialleverans av SWEDECK systemet, står Spanform även for det konstruktions – och ritningsunderlag som erfordras för ett komplett bjälklag. Projektet beraknas stå klart 2021. Entreprenör : INAB

Förutom materialleverans av SWEDECK systemet, står Spanform även for det konstruktions – och ritningsunderlag som erfordras för ett komplett bjälklag. Projektet beraknas stå klart 2021. Entreprenör : INAB