Nyheter

Magasinet i Gävle byggs av 14 000 kvm Swedeck system.

Spanform AB har fått uppdraget att leverera stommen av Mobilitetshus Magasinet, ett parkeringshus nära Gävle Centralstation. Huvudentreprenör är HMB Construction AB och uppdragsgivare är Gävle Parkeringsservice AB. Mobilitetshus Magasinet får sex våningar på totalt 14 000 kvm och rymmer ca 400 parkeringsplatser med laddstolpar för elbilar, cykelförråd och laddmöjlighet för elcyklar. Parkeringshuset ska byggas med hållbarhet […]

Spanform AB har fått uppdraget att leverera stommen av Mobilitetshus Magasinet, ett parkeringshus nära Gävle Centralstation. Huvudentreprenör är HMB Construction AB och uppdragsgivare är Gävle Parkeringsservice AB. Mobilitetshus Magasinet får sex våningar på totalt 14 000 kvm och rymmer ca 400 parkeringsplatser med laddstolpar för elbilar, cykelförråd och laddmöjlighet för elcyklar.

Parkeringshuset ska byggas med hållbarhet i fokus och bli delvis självförsörjande på el. När bilägandet minskar ska byggnaden kunna konverteras till annan verksamhet. Projektet har en hög ambitionsnivå för gestaltningen eftersom det byggs i det kulturhistoriska Magasinsområdet. Fasaden kläs med trä med inslag av tegel, glaspartier och metallnät.

Förutom material leverans av SWEDECK systemet, står Spanform även för det konstruktions- och ritningsunderlag som erfordras för ett komplett bjälklag.