Nyheter

Från sekunda plåt till stabilt varumärke

Det var redan i slutet av 70-talet som ett nytt system för bjälklagsform togs i bruk hos storföretaget SSAB. Ett patent köptes från Bacho som innebar att den sekunda plåten som blev över i SSABs ordinarie produkter nu kunde nyttjas. Bachos patent kunde knäcka den profilerade plåten utan att pruta på hållfastheten och sedan nyttjas […]

Det var redan i slutet av 70-talet som ett nytt system för bjälklagsform togs i bruk hos storföretaget SSAB. Ett patent köptes från Bacho som innebar att den sekunda plåten som blev över i SSABs ordinarie produkter nu kunde nyttjas. Bachos patent kunde knäcka den profilerade plåten utan att pruta på hållfastheten och sedan nyttjas som bjälklagsform. En lösning som kom till sin rätt i större konstruktioner såsom sjukhus, industrifastigheter och parkeringshus. SWEDECK-systemet skapade möjligheter till stora spännvidder och färre bärande pelare med bibehållen hållfasthet.

Från SSAB till SpanForm
Efter några års framgångar med SWEDECK togs ett strategiskt beslut hos SSAB att fokusera på bulk snarare än manufakturerade produkter. Inom divisionen för specialprodukter hade Börje Marklund jobbat som säljare med systemet sedan starten. När SWEDECK skulle säljas nappade han och två kollegor på köpet. Tillsammans med konstruktörerna Bernt Falkenstrand och Ingemar Jarhall flyttades verksamheten till Raseborgsgatan i Kista. Härifrån bedrevs försäljning och konstruktion. Själva produktionen av systemet var fortsatt lokaliserad i Borlänge ända till 2008 då den flyttade till Örnsköldsvik. SpanForm AB bildades 1985 med Börje som säljare och VD, Ingemar som konstruktör och Bernt som tog hand om all logistik, prissättning och instruktioner till kunderna.

I köpeavtalet med SSAB ingick inte bara maskiner och värdefulla kontakter utan även ett löfte om att köpa plåt därifrån så länge verksamheten pågick. Ett löfte, som trots ägarskifte och andra strukturella förändringar, hålls än idag!

Norden räckte inte till
Till en början fokuserade SpanForm på den svenska marknaden. Man byggde en grund och en stabilitet. Efter några år skapade bolaget nya kontakter i både Finland och Norge. Där den norska marknaden hade den bästa utvecklingen. Främst på grund av de kontakter och relationer som odlats genom åren. Liksom sina produkter byggdes verksamheten SpanForm för en hållbar framtid.

I samband med finanskrisen i början av 90-talet blev den nordiska marknaden en utmaning. De norska kontakterna och framför allt de tidigare välgjorda projekten som byggdes i Norge öppnade dock upp för nya vägar. Polen visade stort intresse för SWEDECK-systemet och flera större uppdrag hanterades där. En polsk civilingenjör blev SpanForms egna agent i landet som resulterade i en relation som blomstrade under flera år.

Utöver Polen så levererades det hållbara SWEDECK-systemet även till sjukhusbyggen i både Yemen och Iran samt England. Även Kroatien var en betydande marknad under en period.
De senaste åren har fokus legat på den svenska och norska marknaden som mer än väl fyller orderboken numera.

Nya ägare skapar andra möjligheter
Under 2018 såldes SpanForm till den småländska koncernen VEFO Holding. Här ingår bland andra betong- och saneringsverksamheten NBT Sanering/NBT Betongteknik och Pentec Nordic som levererar unika betongtillsatser. Bolagens kompletterande verksamheter skapar effektiva förutsättningar för entreprenörer att få en helhetsleverans i sina byggnationer.

Ända fram till att flyttlasset gick till Nässjö har SpanForm haft en personalgrupp om fem personer. Tillverkningen har varit utlokaliserad hos underentreprenör större delen av den tiden bland annat Örnsköldsvik. I samband med överlåtelsen tog VEFO koncernen även hem den direkta produktionen och har nu i takt med ökande efterfrågan en växande personalstyrka.

Hållbart och transportvänligt
En stor anledning till att SWEDECK-systemet fungerar så väl är framför allt dess hållbarhet. Formarna klarar en kraftig belastning och kan fördelas på en större yta. Således behövs inte yttre bärande komplement såsom exempelvis pelare i samma utsträckning. Bjälklagsformarnas utformning gör det också enklare för systemet att transporteras till respektive byggplats och bidrar därmed till effektivare och färre antal transporter.

SWEDECK-systemet har en spännvidd upp till 18 meter där formen är kvarsittande. Detta bildar en effektiv T-sektion med liten betongåtgång och låg egenvikt. Produktens unika design och snabba installation har gjort den till en konkurrenskraftig lösning. Förutom materialleverans till SWEDECK-systemet utför Spanform AB även det konstruktions- och ritningsunderlag som erfordras för komplett bjälklag.

Minnesvärda konstruktioner
Genom åren har SpanForm levererat hela 2,5 miljon kvadratmeter bjälklag i tolv olika länder. En minnesvärd byggnation är bland andra Nordic Park – ett kontors- och parkeringsvaruhus i Warsawa i mitten av 90-talet. Ett projekt som blev starten på flera gynnsamma affärer i Europa. Det första större jobbet i Kroatien tillhör också ett av de projekt som gjort avtryck i SpanForms historia. I Split byggdes ett shoppingcenter, Joker, som offererades i hård konkurrens.

I Sverige finns SpanForms SWEDECK-system på många byggnationer men ett som sticker ut är parkeringshusen vid IKEA i Kungens Kurva i Stockholm. Här hade entreprenören tänkt en annan lösning från början men fastnade istället för SWEDECK-systemet. Ett liknande beslut tog även de ansvariga för ett stort parkeringshus i Rocksta där en annan konstruktion fick stryka på foten till förmån för SWEDECK.

De mest omfattande projekten hittills som SpanForm utformat är ett sjukhus projekt i Örebro om hela 54 000 kvadratmeter bjälklag, Växjö Lasarett om 46 500 kvm bjälklag samt postterminalen i Årsta om 40 000 kvm bjälklag. Genom åren har även SWEDECK-systemet levererats till mindre projekt om ett par tre hundra kvadratmeter. En flexibilitet som SWEDECK-systemets utformning bidrar till.

Framtid och utveckling
I samband med VEFO-koncernens förvärv av SpanForm finns nu en hel inhouse avdelning inom byggnationer i betong Nässjö. Utöver SWEDECK-systemet finns möjligheter till både betongtillsatser och expertis avseende betong och sanering. Ett flertal betongingenjörer finns bland bolagens medarbetare samt i verksamhetens nätverk. Ett koncept som kommer skapa stora möjligheter för nuvarande och kommande kunder och entreprenörer.

Successivt görs även satsningar på att öka produktionen för att tillgodose marknadens växande behov. I kapacitet men också personal till produktion, försäljning och konstruktion.

Utifrån SWEDECK-systemet utvecklas hela tiden nya idéer för att nyttja konstruktionen med den knäckta plåten än mer. Tak- och fasadplåt, som följer TP 20, är bland annat ett område där möjligheterna är näst intill obegränsade i storlek och som tittas närmare på.

Framtiden och dess utveckling kommer bli både hållbar och stabil. Likt den historia som SpanForm och SWEDECK-systemet hittills visat.