Nyheter

Coronaviruset Covid-19

Coronaviruset Covid-19 Med anledning av spridningen av Coronaviruset som har skapat en stor oro i samhället så vill SPANFORM komma ut med kort information om hur vi arbetar under denna period och vad vi vill att man tänker en extra gång på vid besök och kontakt med oss. Covid-19 har klassats som en samhällsfarlig sjukdom […]

Coronaviruset Covid-19

Med anledning av spridningen av Coronaviruset som har skapat en stor oro i samhället så vill SPANFORM komma ut med kort information om hur vi arbetar under denna period och vad vi vill att man tänker en extra gång på vid besök och kontakt med oss.

Covid-19 har klassats som en samhällsfarlig sjukdom och skall behandlas med största respekt, men samtidigt måste man undvika att agera i panik. Därför rekommenderar vi att man tar del av informationen från ansvariga myndigheter framför kvällstidningar och sociala medier. Här följer två länkar :

Information från ansvariga myndigheter på www.krisinformation.se

Vanliga frågor och svar hos               www.folkhalsomyndigheten.se

På SPANFORM arbetar vi förebyggande genom följande :

 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten eller handsprit.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Undvika kontakt med ansiktet.
 • Undvika kontakt med andra där handhygien är okänd.
 • Arbeta hemifrån vid symptom.
 • Respekterar kundens önskan om att byta mötesform till distansmöten.
 • Sörj for god planering av arbetsuppgifter för att underlätta eventuell sjukfrånvaro.

Som kund uppskattar vi om ni visar förståelse och respekt i din kontakt med oss genom följande :

 • Använd gärna våra toaletter för att sörja för din handhygien inför möte med oss.
 • Respektera om våra medarbetare inte vill handhälsa.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Håll gärna lite extra distans till personen du möter för att minimera smittrisken.
 • Respektera ifall vissa möten byts ut mot distansmöten pga. att vi behöver förhålla oss till direktiven om att minska smittrisken eller att vi kan ha blivit drabbade av att andra samhällsnyttiga funktioner har stängts ned.
 • Har du symptom så tänk på smittrisken och kom inte in på vårt kontor eller produktion.

Tillsammans arbetar vi alla för att motverka att denna kris blir långvarig och för att den skall ge oss minimala samhällsekonomiska konsekvenser.

Med vänlig hälsning

SPANFORM AB