Nyheter

Äntligen byggstart av Begonian – Umeå

Äntligen sätter man spaden i marken och startar härmed bygget av Begonian. Hösten 2022 beräknas projektet vara klart. Förutom materielleverans av SWEDECK-systemet på en totalyta av 2000 kvadratmeter, står Spanform även här för det konstruktions- och ritningsunderlag som erfordras för ett komplett bjälklag. Entreprenör är OF Bygg AB.